HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

De Heemkundige Kring Br. Christofoor is in 1987 opgericht om de geschiedenis van Oudenbosch levend te houden. De kring doet dat door:

• het uitgeven van een jaarboek over het verleden

  van Oudenbosch;

• het inrichten van tentoonstellingen over Oudenbosch

   in heden en verleden;

• het beleggen van avonden over historische thema’s;

• het organiseren van dorpswandelingen, waarbij ter plaatse

   iets verteld wordt over de geschiedenis van Oudenbosch.

 

 

 

De Varkensmarkt omstreeks 1915

 

De Markt omstreeks 1915

Daarnaast is de Heemkundige Kring ook een gezelligheids-vereniging. Elk jaar organiseren wij daarom een quiz en een geheel verzorgde excursie naar plaatsen in Nederland of België met een rijk historisch verleden.

 

In ons verenigingsgebouw “De Drie Koningen” kunnen de leden elke woensdagmiddag (van september t/m april) elkaar ontmoeten, een kopje koffie of thee drinken, oude foto’s bekijken, bidprentjes uitwisselen, stamboomgegevens opzoeken, enzovoorts. Of gewoon... met huidige en vroegere Oudenbosschenaren lekker bijpraten over heden en verleden.

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze pagina's op facebook en instagram