HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

Het Kruis aan de Bornhemweg

door Cor van Oers, secretaris

Heemkundige kring Oudenbosch start met nieuwe activiteit

 

Binnen de Heemkundige Kring ‘Broeder Christofoor’ uit Oudenbosch is een nieuwe werkgroep al enige tijd actief.  Deze werkgroep heeft de naam ‘Oudenbosch Toen en Nu’ meegekregen. De werkgroep richt zich op gebouwen en panden, maar ook op straatgezichten. Met visuele middelen willen we laten zien wat er in de loop der jaren veranderd is door een foto van vroeger te vergelijken met de huidige situatie. De heemkundige kring zal die ook publiceren op social media zoals Facebook en Instagram.

 

Er is inmiddels een hele lijst aangelegd en we borduren vrolijk verder. Uiteraard valt er over dergelijke zaken zeer veel te vertellen: wie zien we, wie heeft er gewoond, welk beroep werd er uitgeoefend en zo meer. We zullen hier steeds een klein stukje historie een plaats kunnen geven. Een aantal van deze plaatsen wordt momenteel verder uitgediept waarbij we nadrukkelijk verder ingaan op de historie en achtergrond. Deze worden in eerste instantie in het komende jaarboek ook gepubliceerd.

 

Als opwarmer en voorbeeld beginnen we met het Kruis aan de Bornhemweg bij de Oudlandweg. Deze stond kortgeleden in de belangstelling omdat het monument gerestaureerd is door het Buurtschap Oudland met hulp van de gemeente. Daarna is het Kruis ook ingezegend door pastor Maikel Prasing van de Bernardusparochie.  De recente foto laat dan ook het beeld zien op 15 september 2023. De oude foto daaronder is van de inzegening in 1930.

 

In 1930 werd door het ‘Oudlandse Comité tot planting van een kruis aan de weg’ een kruisbeeld aan de parochie geschonken. Dit gebeurde destijds omdat in 1930 de Basiliek 50 jaar bestond. De Basiliek is op 14 september 1880 ingewijd. De locatie van het  kruis is niet helemaal toeval want het bevindt zich tegenover de plaats waar een zogenaamde schuilkerk stond in de tijd (tweede helft van 17e eeuw  en de 18e eeuw) dat katholieken geen eigen kerk mochten hebben. In 1930 is het kruis door de toenmalige dijkgraaf Henricus Rubbens, voorzitter van het Oudlandse Comité, overgedragen aan pastoor De Wit. Het kruis is destijds betaald uit vrijwillige bijdragen van de bewoners van ’t Oudland. Sindsdien heeft het buurtschap het onderhoud van het kruis op zich genomen.

 

Op bijgaande foto ziet u op het bovenste deel de huidige situatie op 15 september 2023. U kunt herkennen pastoor Maikel Prasing, en uiterst links de burgemeester van Halderberge, de heer Bernd Roks.

 

Met zijn rug naar de camera staat de heer Bas van Haeren, Pastoraal Projectmedewerker.

 

Op de onderste foto ziet u dezelfde situatie maar dan op 14 september 1930. De locatie is exact hetzelfde. Kijk ook naar pand op de achtergrond. Er is in 93 jaar veel veranderd maar ook veel herkenbaar hetzelfde gebleven.

 

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze pagina's op facebook en instagram