HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

Later verdiepte Daniels zich ook in de vraag waarom mensen met elkaar spreken, terwijl chimpansees —die nagenoeg hetzelfde spraakorgaan hebben— dat niet doen.

 

Het gedeelte voor de pauze werd afgesloten met een optreden van het shantykoor “De Markmakkers”.

 

 

Na de pauze wees Wim Daniels in zijn tweede bijdrage op het feit dat de dialecten langzaam maar zeker aan het verdwijnen zijn. Groeide zo’n 50 à 60 jaar geleden nagenoeg iedereen op binnen een besloten kring met een lokaal dialect als moedertaal, tegenwoordig komt dat niet meer voor. Dat betekent dat binnen een afzienbare toekomst de vaak klankrijke dialecten niet meer zullen bestaan. Dat past overigens naadloos in de tendens dat van lieverlee kleinschaligheid uit de samenleving aan het verdwijnen is. Een passend voorbeeld daarvan zijn ook de talrijke kleine (buurt)kruideniers, die vrijwel nergens meer te vinden zijn. Eens te meer een reden om zuinig te zijn op het culturele erfgoed.

 

Dat was ook de boodschap van de heer Otte Strouken-Busink, die namens de overkoepelende organisatie Brabants Heem de felicitaties overbracht. In zijn bijdrage wees hij op het belang om de karakteristieken van de eigen identiteit veilig te stellen naar de toekomst toe.

 

Daarom is het belangrijk om naast het materiële erfgoed (gebouwen e.d.) ook het immateriële erfgoed (tradities, oude ambachten) te conserveren en voor de toekomst te borgen. Digitalisering, samenwerking en bevordering van erfgoedtoerisme zijn de belangrijkste peilers waarop dit streven gebouwd moet zijn. En niet te vergeten het inspelen op de belangstelling van jongeren, want elke generatie heeft zijn eigen erfgoed.

 

Als sluitstuk van deze jubileumviering in Fidei et Arti volgde een tweede optreden van “De Markmakkers”, die de zaal ertoe wisten te bewegen om af en toe uit volle borst mee te zingen.

Terugkijkend op een geslaagde middag nodigde voorzitter Jan Bedaf de mensen tot slot uit om samen met hem het jubileum af te sluiten met een gezamenlijke koffietafel in Hotel de Kroon.

 

De viering van ons 30-jarig jubileum op zaterdag 23 september 2017 lokte de mensen in groten getale naar Fidei et Arti. In zijn openingswoord riep voorzitter Jan Bedaf in herinnering de drie initiatiefnemers van toen voor de oprichting van de heemkundige kring in 1987: Toon Dekkers, wijlen Piet Mol en hijzelf. Ook bracht hij in herinnering dat op voorstel van Kees Koenraadt de kring toentertijd vernoemd werd naar broeder Christofoor van Langen, die zich als geschiedenisleraar ver vóór de komst van onze vereniging al verdiept had in de geschiedenis en het erfgoed van Oudenbosch.

 

 

De heer Jan Paantjens, wethouder cultuur van de gemeente Halderberge, had de zaal meteen mee door het een eer te noemen te mogen optreden in het “voorprogramma” van Wim Daniels. Hij wees er onder andere op hoe belangrijk het was om het verleden te behouden voor de toekomst en dan niet alleen de gebouwen, maar vooral ook de verhalen die daarmee verbonden zijn. Hij pleitte ervoor dat de culturele verenigingen met behoud van ieders eigenheid hun krachten zouden bundelen om samen sterker te staan in deze tijden, waarin sprake is van een teruglopende belangstelling, vooral onder jongeren. Samen kun je een zinvolle poging wagen om dat tij te keren. De wethouder wees daarnaast op de megaoperatie waarmee de gemeente in samenwerking met de provincie bezig is inzake de huisvesting van de culturele verenigingen in Oudenbosch. Over vijf jaar moet dat afgerond zijn, zodat er op dit vlak in 2025 —wanneer Oudenbosch zijn 750-jarig bestaan viert— een product staat als een huis. Met het overhandigen van een jubileumcadeau namens de gemeente sloot wethouder Paantjens af. Als dank voor zijn bijdrage overhandigde voorzitter Jan Bedaf het eerste exemplaar van het “Jaarboek 2017” aan de wethouder.

 

Daarna was het woord aan Wim Daniels, bekend van radio en televisie en van de talrijke boeken die hij geschreven heeft. Aan de hand van een aantal anekdotes lichtte hij toe hoe zijn belangstelling voor taal ontstaan was in zijn vroege tienerjaren in Aarle-Rixtel.

 

 

Het begon allemaal met een voorhuidvernauwing (“phimosis” in dokterstaal) en de misverstanden, die dat weinig gebruikte woord destijds in zijn omgeving teweegbracht. Vanuit zijn interesse in de herkomst en betekenis van woorden, groeide van lieverlee ook belangstelling voor het ontstaan van het schrift, dat 7.000 geleden is uitgevonden in het toenmalige Mesopotamië, het hedendaagse Irak.

 

30 JAAR HEEMKUNDIGE KRING BR. CHRISTOFOOR

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze pagina's op facebook en instagram