HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

ONZE GROENE BOEKJES

(de gekleurde titels zijn helaas uitverkocht)

 

     1 Sancta Maria, door J.A.J. Bedaf

     2 Souvenirs uit de oude parochiekerk, door P.L.M. van der Bom

     3 Historische boom op het oude kerkhof, door P.L.M van der Bom

     4 De Hervormde Gemeente in Oudenbosch, door R. Leentfaar

     5 Het wijtvermaerde veer van Oudenbosch op Dordt,  door Br. Christofoor van Langen

     6 Folder Basiliek, door P.L.M van der Bom

     7 Br. Christofoor, door Br. Prosper Mol

     8 Die Edele Roose van Jericho, van Volksgebruiken en Oudenbossche bakkers, door Br. Christofoor van Langen

     9 Vaar- en Rijroute langs historische plaatsen in Noord West‑Brabant, door P.L.M. van der Bom

   10 'n Oudenbosschenaar dl. 1 Anton Geerts, door J.A.J. Bedaf en A.M.C. Dekkers

 

   11 Oudenbossche Bierbrouwerijen, door A.P.P.M Kessel

   12 'n Oudenbosschenaar dl. 2, Jan Huijbrechts, door Br. Prosper Mol

   13 Restauratie orgel in de Basiliek, door J.J. van der Harst

   14 Daar waren eens Drie Koningen, door Br. Christofoor van Langen

   15 'n Oudenbosschenaar dl. 3, Theo van der Bom, door C. van den Bosch w.p.

   16 De pompen van Oudenbosch, door C.A.M. Hopstaken

   17 'n Oudenbosschenaar dl. 4, Anton van Aken, door C. van den Bosch w.p.

   18 Jaarverslag gemeente Oudenbosch, 1890, door J A.J Bedaf en W.P. Tousain

   19 'n Oudenbosschenaar dl. 5, Jan van Steen, door C. van den Bosch w.p.

   20 De molens van Oudenbosch en naaste omgeving, door C.A. M Hopstaken

 

   21 Rondom de Oudenbossche geselpaal in de eerste helft van de 18e eeuw, door Q.W. J Daas en C. W.A. Gulden

   22 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1891, door W.P. Tousain

   23 ' n Oudenbosschenaar dl. 6, Petrus de Wild(t), door Br. Prosper Mol en P.L.M. van der Bom

   24 Eigen teelt, door Ben Suijkerbuijk

   25 In het kielzog van "het wijtvermaerde veer", door P.L.M. van der Bom

   26 Voltooiing facade Basiliek Oudenbosch, door P. Meijers

   27 'n Oudenbosschenaar dl. 7, "Thornaske", door Br. Prosper Mol

   28 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1892, door W.P. Tousain

   29 Het Sint Elisabethsziekenhuis van Oudenbosch, door M.J.J.G. Buijs en P.B.J Mol

   30 En de Koepel waakt, door C. de Haas-Siemons

 

   31 Brief vanuit de Aloysiustoren, door Br. J.A.I. de Wit

   32 Het wijtvermaerde veer op Dordt (vervolg). Delft als handelspartner van Oudenbosch, 1450‑1568, door P.L.M van der Bom

   33 St. Bernaertsstraat 6 en 19, door W.P. Tousain

   34 Geschiedenis van het opbouwwerk in Oudenbosch, door P. Meijers

   35 'n Oudenbosschenaar dl. 8, Witte Pater Piet Mol, door C. van den Bosch w.p.

   36 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1893, door W.P. Tousain

   37 Een korte geschiedenis van de hervormde pastorie, door W.P. Tousain

   38 In het spoor van de postkoets, door  P. Meijers

   39 De Tweede Wereldoorlog, door Ben Suijkerbuijk

   40 300 jaar bakkers in Oudenbosch, dl. 1, door W.P. Tousain

 

   41 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1894, door W.P. Tousain

   42 Conflicten uit het verleden van Oudenbosch, door Q. W.J Daas

   43 50 jaar scouting in Oudenbosch, onder redactie van Jan Bedaf en Jan van Vlimmeren

   44 Uit een dagboek van "Dolle Dinsdag" tot en met de bevrijding van Oudenbosch, door J. van Aperen, bewerkt door G.J.M. van Hoof

   45 De Slagers van Oudenbosch, door C.F.M. van der Smissen

   46 Pro Petri Sede; Hommage aan de Zouaven van Oudenbosch, door M.C.J.L. van Nispen en P. L. M van der Bom

   47 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1895, door W. P. Tousain

   48 Het huis van dokter van Son, de geschiedenis van een rijksmonument en zijn bewoners uit Oudenbosch, door M.J.J.G. Buijs

   49 40 jaar Jeugdcircus Don Bosco, door Ben Suijkerbuijk

   50 De schuurkerken van Oudenbosch, door A. M C. Dekkers en G.J M. van Hoof

 

   51 Het St. Christoffelgilde, door A. M. C. Dekkers en G.J.M. van Hoof

   52 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1896, door W. P. Tousain

   53 Van een Romeinsch dorpje, door M.J.J.G. Buijs, P. Meijers en W.P. Tousain

   54 Vetus Buscum dl. 1, onder redactie van M.J.J.G. Buijs en P. Meijers

   55 Jaarverslag 1897, door W.P. Tousain

   56 Vetus Buscum dl. 2.

   57 'n Oudenbosschenaar, Marius Jan Granpré Molière 1883‑1972, door G.J.M. van Hoof

   58 De geschiedenis van het Oude Raadhuis van Oudenbosch, door M.J.J.G. Buijs

   59 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1898, door W.P. Tousain

   60 Vetus Buscum dl. 3.

 

   61 De Dwarskaai: opbloei en teloorgang van een markant stukje Oudenbosch, door M.J.J.G. Buijs, W.P. Tousain en J.M. Visser

   62 Oudenbosch in de 20' eeuw, een overzicht van 100 jaar grote en kleine gebeurtenissen.

   63 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1899, door Wim Tousain

   64 90 jaar Oudenbosch' Mannenkoor, door Ben Suijkerbuijk

   65 Het aloude gilde van St. Sebastiaan in Oudenbosch (1525‑2000), door Q.W.J Daas

   66 'n Oudenbosschenaar, Broeder Frans Raaijmakers 1892‑1942, door Toon Dekkers

   67 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1900, door Wim Tousain

   68 De zwerfsteen van Oudenbosch, door G.J.M. van Hoof

   69 Rondom de Cour, door M.J.J.G. Buijs

   69a 200 jaar r.k. kerkkoor 1801-2001, door Louis Kessel

   70 50 jaar heen en weer, door Adri Dam

 

   71 Het huis met de brouwerij, door M.J.J.G. Buijs

   72 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1901, door Wim Tousain

   73 Over branden en boeven, door Quirien W.J. Daas

   74 Herinneringen aan mijn Oudenbossche jaren, door Dré Havermans

   75 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1902, door Wim Tousain

   76 M'n herinneringen aan de bevrijding van september tot en met november 1944, door J.C.W. Brans

   77 Mijmeringen over mijn vooroorlogse tijd, door Willy Mol

   77a  Oudenbosch van weleer in beeld, door Jan Bedaf en Toon Dekkers

   78 Over suiker en suikerfabrieken rondom Oudenbosch in de 19e eeuw, door Louis Kessel

   79 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1903, door Wim Tousain

   80 De Oudenbossche haven, een boeiend bedrijf, door Louis Kessel

 

   81 De bevrijding van Oudenbosch, fragment uit het dagboek van zuster Caspara (St. Anna)

   82 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1904, door Wim Tousain

   83 Oudenbosch in de jaren '60, door Bernard den Braber, Kees Heskens en Mark Buijs

   84 50 jaar Bridge, door Willem Gouverneur en Piet van der Sanden

   85 75 jaar Buurtschap ’t Oudland 1930-2005, door Janneke van Agtmaal en Chris van de Lindeloof m.m.v. Bernard den Braber

   86 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1905, door Wim Tousain

   87 De bevrijding van Oudenbosch deel 2, fragment uit het dagboek van  zuster Caspara (St. Anna); vervolg op nr. 81

   88 Een dorp in een dorp, St. Louis in Oudenbosch 1945-1951, door Bart Gudde

   89 Fragmenten uit het Oudenbossche Verenigingsleven, door Willy Mol

   90 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1906, door Wim Tousain

 

   91 De bevrijding van Oudenbosch deel 3, fragment uit het dagboek van  zuster Caspara (St. Anna); vervolg op nr. 87

   92 275 jaar brandweer in Oudenbosch, door Bernard den Braber m.m.v. Adrie Vermeulen, Toon Ossenblok en Otto Hoekstra

   93 De Mariaschool jubileert 1882 - 2007

   94 ’n Oudenbosschenaar, Professor Alphons Mulders (1893-1981), door Mieke de Leeuw en Ruud de Leeuw m.m.v. Bernard den Braber

   95 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1907, door Wim Tousain

   96 60 Jaar Jeugdwerk Jagers, door Piet de Wild

   97 De bevrijding van Oudenbosch deel 4, fragment uit het dagboek van zuster Caspara (St. Anna); laatste deel, vervolg op nr. 91

   98 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1908, door Wim Tousain

   99 De Wagenhoek en zijn bewoners, door Bernard den Braber, Mark Buijs en Wim Tousain

 100 Geen hindernis te hoog: een impressie van 75 jaar The Country Rider en Brabantse Ruiterdagen Oudenbosch

 

 101 175 Oudenbossche Harmonie, door Frans Meesters

 102 Pastoor Willem Hellemons (1810-1884) : een markant leven in vogelvlucht, door Bernard den Braber en Jan Bedaf

 103 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1909, door Wim Tousain

 104 Repatriërings-Centrum Saint Louis Oudenbosch, door Br. Majella

 105 Enige feiten uit het Oudenbosch van 1910, door Wim Tousain

 106 De Molenstraat, door Piet Maas en Joop van Merode

 107 Jaarboek 2012

 108 Jaarboek 2013

 109 Jaarboek 2014

 110 Jaarboek 2015

 

 111 Professor Jacques van Ginneken (Oudenbosch 1877 - Nijmegen 1945), door Frank van Gerven

 112 Jaarboek 2016

 113 Jaarboek 2017

 114 Jaarboek 2018

 115 Jaarboek 2019

 116 Jaarboek 2020

 117 30 jaar Filmtheater, door Ad Uijtdewilligen (Filmtheater Fanfare)

 118 Jaarboek 2021

 119 Jaarboek 2022 (lezen in pdf-formaat)

 

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze pagina's op facebook en instagram