HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

AGENDA VERENIGINGSJAAR 2018-2019

2 december 2018 t/m 24 februari 2019

 

SCHATTEN UIT EEN SCHOENENDOOS:

foto's van streekarchivaris Lohmann 1957-1982

Tentoonstelling in "De Drie Koningen", open iedere

zondagmiddag en woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.

Zondag 30 december gesloten. Toegang gratis.

 

 

Drs. Clemens Th. Lohmann (1918-1999) werd in 1957 streek-archivaris van De Markkant dat bestond uit Etten-Leur, Hoeven, Oudenbosch, Prinsenbeek en Standdaarbuiten. Vrijwel vanaf het begin tot aan zijn vertrek in 1982 fotografeerde Lohmann veranderingen in zijn werkgebied. De stijgende welvaart zorgde voor veel bouw en sloopwerkzaamheden waarbij soms eeuwenoude panden verdwenen of onherkenbaar verbouwd werden. Lohmann was erbij en legde het vast.

Ook in Oudenbosch heeft Lohmann veel gefotografeerd en zijn nalatenschap biedt een unieke kijk op grote veranderingen. Na het overlijden van Lohmann schonken zijn erfgenamen de foto’s en negatieven aan het Stadsarchief Breda dat ze liet inventariseren en digitaliseren. Daarmee is een bijzondere blik op het verleden voor iedereen toegankelijk geworden.

De heemkundige kring Broeder Christofoor toont van 2 december 2018 t/m 24 februari 2019 een selectie uit het werk van Lohmann.

 

 

 

13 februari 2019

VECHTEN VOOR DE PAUS: NEDERLANDSE ZOUAVEN IN ITALIË

een lezing door de heer H. Wolfs.

Hotel de Kroon, aanvang 20:00 uur; toegang gratis (ook voor niet-leden)

 

De heer Wolfs is gepensioneerd leraar geschiedenis en heeft jarenlang les gegeven aan havo- en vwo leerlingen in Rotterdam. Als vrijwilliger bij het Zouavenmuseum in Oudenbosch is hij zich gaan verdiepen in de geschiedenis van de pauselijke Zouaven en de voorwerpen en documenten die in het Zouavenmuseum worden geëx-poseerd.

In de lezing gaat de heer Wolfs in op de Italiaanse eenwording, de RK kerk in Italië na de Franse Revolutie, de situatie van de Rooms-Katholieken in Nederland sinds 1848, het Mentana-vaandel dat vervaardigd is naar aanleiding van de slag bij Mentana in 1867. Het wordt geen droog verhaal: er zijn verhelderende anekdotes die maken dat geschiedenis een interessant fenomeen is dat mensen in 2019 ook nog kan boeien!

 

 

 

 

24 april 2019

Jaarvergadering + jaarlijkse quiz in Hotel de Kroon.

 

 

11 mei 2019

Jaarlijkse excursie

Nadere informatie volgt z.s.m.

 

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.