HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

 

 

AGENDA VERENIGINGSJAAR 2018-2019

 

november

 

woensdag 14 november, 20:00 uur: lezing over Brabantse tradities in ”Hotel de Kroon”,

door ir. Adriaan Sanders, voorzitter Heemkundekring Uden.

 

Tradities zijn belangrijk. Ze zeggen iets over onze eigen identiteit. Wie we zijn, kun je zien aan wat we doen. Wat doen we alsof het vanzelfsprekend is? Waarom doen we dat zo? Vaste gewoontes maken het leven wat makkelijker. Tradities staan een stapje hoger: ze maken het leven zinvol. Tradities verdwijnen, maar er komen ook tradities bij. Men zal verbaasd zijn hoeveel tradities men zelf in de eigen bagage heeft zonder het te beseffen of de achtergrond te kennen.

We hebben zoveel Brabantse tradities. Dat we achterom lopen wanneer we bij bekenden koffie komen drinken of even komen buurten; dat is een Brabantse traditie. Het geven van drie kussen bij het begroeten van iemand is ook in Brabant begonnen. De Brabantse koffietafel was ooit een niet al te droevig dodenmaal.  Er zijn zo veel tradities dichtbij huis…

 

vrijdag 30 november, 20:00 uur: opening tentoonstelling in "De Drie Koningen"

Een schat uit schoenendozen : foto's van Lohmann 1957-1982

De opening wordt verricht door de heer Rieni Voermans, archivaris bij

het West Brabants Archief en oud-medewerker van drs. Lohmann.

 

Drs. Clemens Th. Lohmann (1918-1999) werd in 1957 streek-archivaris van De Markkant dat bestond uit Etten-Leur, Hoeven, Oudenbosch, Prinsenbeek en Standdaarbuiten. Vrijwel vanaf het begin tot aan zijn vertrek in 1982 fotografeerde Lohmann veranderingen in zijn werkgebied. De stijgende welvaart zorgde voor veel bouw en sloopwerkzaamheden waarbij soms eeuwenoude panden verdwenen of onherkenbaar verbouwd werden. Lohmann was erbij en legde het vast.

Ook in Oudenbosch heeft Lohmann veel gefotografeerd en zijn nalatenschap biedt een unieke kijk op grote veranderingen. Na het overlijden van Lohmann schonken zijn erfgenamen de foto’s en negatieven aan het Stadsarchief Breda dat ze liet inventariseren en digitaliseren. Daarmee is een bijzondere blik op het verleden voor iedereen toegankelijk geworden.

De heemkundige kring Broeder Christofoor toont vanaf 30 november een selectie uit het werk van Lohmann.

 

 

 

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.