HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

AGENDA VERENIGINGSJAAR 2018-2019

2 december 2018 t/m 24 april 2019

 

SCHATTEN UIT EEN SCHOENENDOOS:

foto's van streekarchivaris Lohmann 1957-1982

Deze tentoonstelling in "De Drie Koningen" is tot en met 24 april

iedere woensdagmiddag open van 14:00 tot 16:00 uur.

Toegang gratis (ook voor niet-leden)

 

Drs. Clemens Th. Lohmann (1918-1999) werd in 1957 streek-archivaris van De Markkant dat bestond uit Etten-Leur, Hoeven, Oudenbosch, Prinsenbeek en Standdaarbuiten. Vrijwel vanaf het begin tot aan zijn vertrek in 1982 fotografeerde Lohmann veranderingen in zijn werkgebied. De stijgende welvaart zorgde voor veel bouw en sloopwerkzaamheden waarbij soms eeuwenoude panden verdwenen of onherkenbaar verbouwd werden. Lohmann was erbij en legde het vast.

Ook in Oudenbosch heeft Lohmann veel gefotografeerd en zijn nalatenschap biedt een unieke kijk op grote veranderingen. Na het overlijden van Lohmann schonken zijn erfgenamen de foto’s en negatieven aan het Stadsarchief Breda dat ze liet inventariseren en digitaliseren. Daarmee is een bijzondere blik op het verleden voor iedereen toegankelijk geworden.

De heemkundige kring Broeder Christofoor toont van 2 december 2018 t/m 24 februari 2019 een selectie uit het werk van Lohmann.

 

 

 

24 april 2019

Jaarvergadering + jaarlijkse quiz in Hotel de Kroon.

Aanvang 20:00 uur; gratis toegang', ook voor niet-leden

 

 

11 mei 2019

Jaarlijkse excursie

Nadere informatie volgt z.s.m.

 

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.