HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

AANWINSTEN

 

Boeken

Als U een boek wilt lenen, dan kunt U in de maanden september tot en met april op woensdagmiddag én op de zondagen, dat de tentoonstelling geopend is, van 14:00 tot 16:00 terecht in ons verenigingsgebouw. (Gesloten mei t/m augustus).

Indien dat een probleem oplevert, kunt U via e-mail een afspraak maken met Kees Heskens.

2 0 1 8

 

aanwinsten van september 2018:

- Nieuwsbrief nr. 72. Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, Fijnaart.

- Brieven van Paulus, nr. 218. Heemkundekring "Paulus van Daesdonck", Ulvenhout.

- Periodieke uitgave 2018-2. Heemkundekring "De Vierschaer", Wouw.

- Wonen in den Rijken Eik. Hoeven, Heemkundekring "De Honderd Hoeven, 2018. Jaarboek 34.

 

aanwinsten van mei 2018:

- Piet Dingenouts, de eerste frietboer te Standdaarbuiten. 't Sandt daer buijten, jrg. 28, 2018-1. Heemkundekring

             't Sandt daer buyten, Standdaarbuiten.

- Aan God toegewijde vrouwen uit Hoeven; Hoeven, Heemkundekring "De Honderd Hoeven, 2017. Jaarboek 33.

- Periodieke uitgave 2018-1. Heemkundekring "De Vierschaer", Wouw.

- Nieuwsbrief nr. 70 en 71. Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, Fijnaart.

- Jan van Oudheusden. Erfgoed van de Brabanders, verleden met een toekomst.

             's Hertogenbosch, Erfgoed Brabant, 2014.

- De Rosdoek, nr. 164 en 165. Heemkundige Studiekring "De Acht Zaligheden", Eersel

 

aanwinsten van april 2018:

- Janssens, Bert. Veertig jaar heemkunde in vogelvlucht. Ossendrecht, Heemkundekring “Het Zuidkartier, 2017.

            69 blz. Omslagtitel: 40 jaar Het Zuidkwartier 1977-2017.

- Brieven van Paulus, nr. 217. Heemkundekring "Paulus van Daesdonck", Ulvenhout.

 

aanwinsten van februari 2018:

- Foto- en knipselboeken, vlaggen e.d. over het Jeugdwerk Jagers, uit de nalatenschap van Toon Houtepen.

 

 

 

Diverse

 

 

Tegeltableau met de Haven en de zuidzijde van de Kade, gemaakt door broeder Donatianus; geschonken voor Mw. Marloes Bloem.

 

 

 

Schilderij (niet gesigneerd), geschonken door de Zusters van St. Anna

 

 

Schilderij van een boerderij aan de Nattestraat of Jan Teunisstraat, geschonken door Mw. de Haas-Mies

(Als U weet waar deze boerderij gestaan heeft of wie daar woonde, laat het ons even weten: broederchristofoor@caiway.nl)

 

 

 

Diploma voor de vrijkoping van een slavin, gedateerd Oudenbosch 22 november 1928

 

 

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.