HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

AANWINSTEN

 

Boeken

Als U een boek wilt lenen, dan kunt U in de maanden september tot en met april op woensdagmiddag én op de zondagen, dat de tentoonstelling geopend is, van 14:00 tot 16:00 terecht in ons verenigingsgebouw. (Gesloten mei t/m augustus).

Indien dat een probleem oplevert, kunt U via e-mail een afspraak maken met Kees Heskens.

 

 

2 0 1 9

aanwinsten maart 2019:

- Buijs, Mark. Religieus erfgoed in Oudenbosch; het Rome van Willem Hellemons.

                    Heeswijk, Abdij van Berne, Uitgeverij, 2018. 200 blz.

- Jaarboek 2018. Heemkundekring "Het Land van Gastel", Oud Gastel.

- Periodieke uitgave 2019-1. Heemkundekring "De Vierschaer", Wouw.

 

aanwinsten januari 2019:

- Periodieke uitgave 2018-4. Heemkundekring "De Vierschaer", Wouw.

- Beelden van Roosendaal : Jaarboek de Ghulden Roos 2018, Roosendaal.

- Oud Nieuws nummer 110. Heemkundekring "Willem van Strijen", Zevenbergen.

- Uythof Bovendonk, centrum van West-Brabant. Stichting Bovendonk, Hoeven.

- Verbeek, P.M.P., Ontmoetingen onder de koepel van de Basiliek van Oudenbosch. Oudenbosch, 2007.

 

 

2 0 1 8

aanwinsten december 2018:

- Brieven van Paulus, nr. 219. Heemkundekring "Paulus van Daesdonck", Ulvenhout.

- Periodieke uitgave 2018-3. Heemkundekring "De Vierschaer", Wouw.

- Jaarboek 2018. Heemkundekring "Den Lande van Zegge", Zegge.

- Jaarboek 2018. Heemkundekring "Onder Baronie en Markiezaat", Sprindel

- Jaarboek 2018. Heemkundekring "De Heerlijckheijd Nispen", Nispen

 

aanwinsten oktober 2018:

- Jaarboek De Ghulden Roos nummer 1; geschonken door de heer Hans Rovers.

 

aanwinsten van september 2018:

- Nieuwsbrief nr. 72. Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, Fijnaart.

- Brieven van Paulus, nr. 218. Heemkundekring "Paulus van Daesdonck", Ulvenhout.

- Periodieke uitgave 2018-2. Heemkundekring "De Vierschaer", Wouw.

- Wonen in den Rijken Eik. Hoeven, Heemkundekring "De Honderd Hoeven, 2018. Jaarboek 34.

 

aanwinsten van mei 2018:

- Piet Dingenouts, de eerste frietboer te Standdaarbuiten. 't Sandt daer buijten, jrg. 28, 2018-1. Heemkundekring

             't Sandt daer buyten, Standdaarbuiten.

- Aan God toegewijde vrouwen uit Hoeven; Hoeven, Heemkundekring "De Honderd Hoeven, 2017. Jaarboek 33.

- Periodieke uitgave 2018-1. Heemkundekring "De Vierschaer", Wouw.

- Nieuwsbrief nr. 70 en 71. Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, Fijnaart.

- Jan van Oudheusden. Erfgoed van de Brabanders, verleden met een toekomst.

             's Hertogenbosch, Erfgoed Brabant, 2014.

- De Rosdoek, nr. 164 en 165. Heemkundige Studiekring "De Acht Zaligheden", Eersel

 

aanwinsten van april 2018:

- Janssens, Bert. Veertig jaar heemkunde in vogelvlucht. Ossendrecht, Heemkundekring “Het Zuidkartier, 2017.

            69 blz. Omslagtitel: 40 jaar Het Zuidkwartier 1977-2017.

- Brieven van Paulus, nr. 217. Heemkundekring "Paulus van Daesdonck", Ulvenhout.

 

aanwinsten van februari 2018:

- Foto- en knipselboeken, vlaggen e.d. over het Jeugdwerk Jagers, uit de nalatenschap van Toon Houtepen.

 

 

 

Diverse

 

Geschonken door de heer Tonny Jongenelis

 

 

Tegeltableau met de Haven en de zuidzijde van de Kade, gemaakt door broeder Donatianus; geschonken voor Mw. Marloes Bloem.

 

 

 

Schilderij (niet gesigneerd), geschonken door de Zusters van St. Anna

 

 

Schilderij van een boerderij aan de Nattestraat of Jan Teunisstraat, geschonken door Mw. de Haas-Mies

(Als U weet waar deze boerderij gestaan heeft of wie daar woonde, laat het ons even weten: broederchristofoor@caiway.nl)

 

 

 

Diploma voor de vrijkoping van een slavin, gedateerd Oudenbosch 22 november 1928

 

 

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.