HEEMKUNDIGE KRING
BR. CHRISTOFOOR
OUDENBOSCH
Bewaarders van het Erfgoed
opgericht 1987

foto: Hans Hopstaken

Tentoonstelling "Kent U ze nog?"

- poster

- uitnodiging

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.